Sezóna 2018

Poznámky zo stretnutia slalomovej komisie ICF v Londýne
Športovci TSM 2018
Smernica o činnosti TSM na rok 2018
Športovci SVŠ 2018
Rozdelenie kompetencií – vrcholový šport
Nominačné kritéria pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ LM pre rok 2019

5 Feb 2018Titulka