Sezóna 2018

Poznámky zo stretnutia slalomovej komisie ICF v Londýne
Športovci TSM 2018
Smernica o činnosti TSM na rok 2018
Športovci SVŠ 2018
Rozdelenie kompetencií – vrcholový šport
Nominačné kritéria pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ LM pre rok 2019

Štatút reprezentanta mládež 2018
Štatút reprezentanta seniori 2018

Rozpočet – súťažná komisia 2018

Kalendar RDM 2018 (update 12.6.2018)

HĽADÁME OLYMPIJSKÝCH VÍŤAZOV 2018 – FINANCIE KLUBOV SDV Z PUŠ MINEDU
Zúčtovacie pokyny
Rozdelenie financií

5 Feb 2018Titulka