Rozhodcovia

Plánované kurzy

V prípade záujmu o absolvovanie vzdelávacieho programu prosím kontaktuje sekretariát na office@canoeslalom.sk