Delegovanie

Informácie k delegácii rozhodcov na ECA MEJ + U23, Krakov 2015

Infomácia od organizátorov
Nominácia

Výťah informácii o delegovaní rozhodcov zo smerníc o pretekaní a smerníc o rozhodovaní platných pre rok 2015