2016

LIVE výsledky z aktuálnych pretekov


Konečné poradie 2016

Konečné poradie SLP 2016 v slalome 15.11.2016
Konečné poradie SLP 2016 v zjazde 15.11.2016
Konečné poradie SLP 2016 v šprinte 15.11.2016
Konečné poradie SLP 2016 klubov 15.11.2016
Konečné poradie SLP žiakov v slalome 2016 – 8.9.2016
Konečné poradie SLP žiakov v šprinte 2016 – 8.9.2016
Konečné poradie SLP žiakov v zjazde 2016 – 8.9.2016
Konečné poradie SLP žiakov 2016 – kluby – 8.9.2016
Konečné poradie rozhodcov 2016 – 15.11.2016


Návrh konečného poradia SLP 2016 v slalome 21.10.2016
Návrh konečného poradia SLP 2016 v šprinte 21.10.2016
Návrh konečného poradia SLP 2016 v zjazde 21.10.2016
Návrh konečného poradia SLP žiakov v slalome 2016 – 8.9.2016
Návrh konečného poradia SLP žiakov v šprinte 2016 – 8.9.2016
Návrh konečného poradia SLP žiakov v zjazde 2016 – 8.9.2016
Návrh konečného poradia SLP žiakov 2016 – kluby – 8.9.2016
Návrh konečného poradia rozhodcov 2016 – 25.10.2016
 

Priebežné poradie 2016

Slalom

Návrh konečného poradia SLP 2016 v slalome 21.10.2016
Priebežné poradie SLP 2016 v slalome 09.09.2016
Slalom žiaci
Konečné poradie SLP žiakov v slalome 2016
Priebežné poradie SLP žiakov v slalome 30.8.2016

Šprint

Návrh konečného poradia SLP 2016 v šprinte 21.10.2016
Priebežné poradie SLP 2016 v šprinte 09.09.2016
Šprint žiaci
Konečné poradie SLP žiakov v šprinte 2016
Priebežné poradie SLP žiakov v šprinte 30.8.2016

Zjazd

Návrh konečného poradia SLP 2016 v zjazde 21.10.2016
Priebežné poradie SLP 2016 v zjazde 09.09.2016
Zjazd žiaci
Konečné poradie SLP žiakov v zjazde 2016
Priebežné poradie SLP žiakov v zjazde 30.8.2016

Výsledky 2016

Pr.č. 1 – Bratislavský vodácky maratón – Bratislava (19.3.2016) PDF
Pr.č. 2 – 1. a 2. SLP v zjazde a šprinte, 1. NP v zjazde a šprinte do RD a RDJ – Zvolen (2-3.4.2016) PDF
Pr.č. 3 – 1. a 2. SLP v slalome, 3. SLP a 2. NP v zjazde a šprinte – Dolný Kubín (9-10.4.2016) PDF / CANOE
Pr.č. 4 – 24. ročník Žilinských zjazdov, verejné preteky v zjazde – Žilina (16-17.4.2016) PDF
Pr.č. 5 – 32. ročník Medzinárodných liptovských slalomov, ICF RANKING, NP v slalome pre ME 2016 v slalome – Liptovský Mikuláš (23-24.4.2016) PDF / CANOE
Pr.č. 6 – ME 2016 v slalome – Liptovský Mikuláš (13-15.5.2016) CANOE
Pr.č. 7 – 68. ročník Medzinárodného tatranského slalomu, Memoriál Ondreja Cibáka, medzinárodné preteky, 1. a 2. NP do RD, RDJ a U23 v slalome – Liptovský Mikuláš (20-22.5.2016) SLP / PDF / CANOE
Pr.č. 8 – Bratislava Open 2016, ICF RANKING, 3. a 4. SLP v slalome, 3., 4. a 5. NP do RD, RDJ a RD U23 v slalome – Čunovo (28-29.5.2016) SLP / PDF / CANOE
Pr.č. 9 – Košický Pohár, 1. a 2. SLP žiakov v slalome a 1. SLP žiakov v zjazde, verejné preteky v slalome a zjazde – Košice (4-5.6.2016) PDF / CANOE
Pr.č. 10 – 3. a 4. SLP žiakov v slalome, 2. SLP žiakov v zjazde, verejné preteky v slalome a zjazde – Zvolen (11-12.6.2016) PDF / CANOE
Pr.č. 11 – 20. ročník Young Danubia Cup 2016 v slalome, Verejné preteky v slalome, Medzinárodné preteky v slalome – Čunovo (18-19.6.2016) PDF / CANOE
Pr.č. 12 – Majstrovstvá Bratislavy žiakov v slalome a šprinte, Náborové preteky, verejné preteky v slalome a šprinte – Bratislava (25.6.2016) – dočasne preložené na neskorší termín
Pr.č. 13 – 5. a 6. SLP žiakov v slalome, 1. SLP žiakov v šprinte, 4. SLP v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome – Žilina (9-10.7.2016) PDF / CANOE
Pr.č. 15 – MSR v slalome, 5. a 6. SLP v slalome – Liptovský Mikuláš (13-14.8.2016) CANOE
Pr.č. 16 – 46. ročník Žiackej olympiády, 7. a 8. SLP žiakov v slalome, 2. SLP žiakov v šprinte, verejné preteky v slalome a šprinte, preteky začiatočníkov – Liptovský Mikuláš (20-21.8.2016) PDF / CANOE
Pr. č. 17 – MSR žiakov v slalome, zjazde a šprinte, 9. a 10. SLP žiakov v slalome, 3. SLP žiakov v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte – Dolný Kubín (02-04.9.2016) PDF / CANOE
Pr. č. 18 – MSR dorastu v slalome, MSR dospelých a dorastu v zjazde a šprinte 7. a 8. SLP v slalome, 5. SLP v zjazde a šprinte, 62. ročník Žilinských slalomov a zjazdov – Žilina (16-18.9.2016) PDF / CANOE / MSR samostatne
Pr. č. 19 – Košické preteky mládeže, verejné preteky v slalome, náborové preteky – Košice (24-25.9.2016) PDF
Pr. č. 20 – Majstrovstvá Bratislavy žiakov v slalome a šprinte, Securiton Cup žiakov 2016 v slalome, zjazde a šprinte, Náborové preteku, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte – Bratislava (24.9.2016) PDF
Pr. č. 21 – Dunajský vodácky maratón, preteky s medzinárodnou účasťou – Bratislava (2.10.2016) – zrušený
Pr. č. 22 – Slalom na rozlúčku, verejné preteky v slalome – Liptovský Mikuláš (8.10.2016) PDF / CANOE / SLP