Smernice

Všeobecne platné smernice

Ekonomické smernice
Systém vedenia účtovníctva – Zasady vedenia pokladne
Systém vedenia účtovníctva – Dlhodoby majetok
Smernica o poskytovaní odmeny a náhrad Kontrolórovi
Smernica o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom RT
Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním
Smernica o verejnom obstarávaní
Disciplinárny poriadok Slovenskej kanoistiky

Smernice sekcie divokých vôd

Ekonomické smernice – NOVÉ

Ekonomické smernice – Pobytové náklady RD
Ekonomické smernice – Pobytové náklady RDJ
Ekonomické smernice – Pobytové náklady TT
Pravidlá fungovania mikrobusov
Future team 2020 (last update 22.1.2015)
Smernica pre preteky Hľadáme olympijských víťazov

Dokumenty 2016
Stratégia rozvoja kategórie C1Ž v rokoch 2016 – 2020

Rozpočet TSM 2016 (pridané 25. 3. 2016)
Smernica o činnosti TSM 2016 (pridané 3. 8. 2015)

Zaradenie do NŠC SZKDV 2016

Hľadáme OH víťazov 2016 – rozdelenie financií
Hladame OH vitazov 2016 – zuctovacie pokyny

Dokumenty 2015
Hľadáme OH víťazov 2015 – rozdelenie financií klubom
Hľadáme OH víťazov 2015 – zúčtovacie pokyny
Zúčtovacie pokyny 2015
Smernica o činnosti TSM 2015
TSM 2015 – rozdelenie financií a zaradení
Štatút reprezentanta 2015