Kontakt

Slovenská kanoistika, novovzniknuté občianske združenie zlúčením Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

Junácka 6
831 04 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 50434101
DIČ: 2120383793
Slovenská kanoistika nie je platca DPH

Kontakt na sekciu divokých vôd
Tel: +421 2 446 311 75
office@canoeslalom.sk
Dom Športu, Junácka 6, Bratislava – 1. poschodie nízkej budovy za vrátnicou, čísla dverí 6 a 7

Kontakt na pracovníkov zväzu
priezvisko@canoeslalom.sk

CANOE slalom s.r.o.

**************************************************

SLOVENSKÝ ZVÄZ KANOISTIKY NA DIVOKEJ VODE

Sídlo / Poštová adresa
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
Junácka 6
831 04 Bratislava

Registračné údaje
IČO: 30845068
DIČ: 2020872766
SZKDV nie je platcom DPH
Výpis z registra občianskych združení