Zasadnutia – zápisnice a dokumenty

ROK 2018

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV 1/2018
Zápisnica VV 2/2018
Zápisnica VV 3/2018
Zápisnica VV 4/2018
Zápisnica VV 5/2018
Zápisnica VV 6/2018

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (marec 2018)
MIESTO KONANIA – Átrium hotela SET (vedľa NTC od 11.00)
Pozvánka
Program – doplnený
Výpočet delegátov
Rokovací poriadok
Volebný poriadok

Zápisnica VZ 2018
Uznesenie VZ 2018

Konferencia Slovenskej kanoistiky (apríl 2018)
Pozvánka
Rokovaci poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica
Správa mandátovej komisie
Prezenčná listina
Uznesenie
Financie 2018
Financie 2018 sekretariát

ROK 2017

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky – prílohy

Zápisnica VV 1/2017
Zápisnica VV 2/2017
Zápisnica VV 3/2017
Zápisnica VV 4/2017
Zápisnica VV 5/2017
Zápisnica VV 6/2017
Zápisnica VV 7/2017
Zápisnica VV 8/2017
Zápisnica VV 9/2018
Zápisnica VV 10/2017
Zápisnica VV 11/2017
Zápisnica VV 12/2017

Mimoriadna konferencia Slovenskej kanoistiky (september 2017)
Pozvánka
Rokovací poriadok
Stanovy – s pripomienkami na schválenie
Uznesenie
Prezenčná listina
Zápisnica

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode (máj 2017) – záverečné
Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Zápisnica
Uznesenia

Konferencia Slovenskej kanoistiky (marec 2017)
Pozvánka
Zápisnica Konferencie
Správa návrhovej komisie – Uznesenie
Volebný poriadok
Rozpočet sekretariát
Smernice
Prezenčná listina

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (február 2017)
Pozvánka
Výpočet delegátov
Kandidátka nahlásená na jednotlivé volené pozície klubmi do 22.2.2017
Rokovací poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica volebnej komisie
Zápisnica valného zhromaždenia
Uznesenie
Správa mandátovej komisie

ROK 2016

Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Zápisnica VV 1/2016

Výkonné výbory
Zápisnica VV 1/2016
Zápisnica VV 2/2016
Zápisnica VV 3/2016
Zápisnica VV 4/2016
Zápisnica VV 5/2016
Zápisnica VV 6/2016
Zápisnica VV 7/2016
Zápisnica VV 8/2016
Zápisnica VV 9/2016

Konferencia Slovenskej kanoistiky (december 2017)
Pozvánka
Zápisnica
Volebný poriadok
Uznesenie – správa návrhovej komisie

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (december 2016)
Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Rokovací poriadok
Návrh volebného poriadku
Zápisnica VZ Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Zápisnica volebnej komisie

II. Programová konferencia SZKDV október 2016
Zápisnica II. programovej konferencie SZKDV
Návrh organizačnej schémy Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Mimoriadne valné zhromaždenie SZKDV september 2016
Pozvánka
Program
Rokovací poriadok
Zápisnica MVZ september 2016
Uznesenia MVZ september 2016

valné zhromaždenie SZKDV jún 2016
Pozvánka MVZ 2016
Program MVZ 2016
Rokovací poriadok 
Výpočet delegátov MVZ 2016 2016
Uznesenia MVZ 2016
Zápisnica MVZ 2016

Valné zhromaždenie SZKDV 2016
Pozvánka VZ 2016
Program VZ 2016
Rokovací poriadok VZ 2016
Výpočet delegátov VZ 2016
Zápisnica VZ 2016
Uznesenia VZ 2016
Správa Kontrolnej komisie SZKDV 2016

ROK 2015

Výkonné výbory
Zápisnica VV 1/2015
Zápisnica VV 2/2015
Zápisnica VV 3/2015
Zápisnica VV 4/2015
Zápisnica VV 5/2015
Zápisnica VV 7/2015
Zápisnica VV 8/2015
Zápisnica VV 9/2015
Zápisnica VV 10/2015
Zápisnica VV 11/2015

Rada predsedov 2015
Zápisnica Rada predsedov 2015

Valné zhromaždenie SZKDV 2015
Pozvánka VZ 2015
Program VZ 2015
Rokovaci poriadok
Správa o hospodárení SZKDV 2014
Správa Kontrolnej komisie SZKDV 2014
Rámcový rozpočet SZKDV 2015
Zápisnica VZ 2015
Uznesenia VZ 2015