Bodovanie nominácie

Bodovanie na nominačných pretekoch 2018

2.0. Pri sčítavaní bodov bude využité aj pravidlo NK 2017 bod 10.1.
2.1. Prvé až štvrté nominačné preteky pozostávajú z dvoch jázd. Prvej kvalifikačnej a druhej finálovej. Tí čo nepostúpia do A finále idú tzv. B finále.
2.2. Body sú rozdelené na základe konečného poradia pretekov tzn. A finalisti následne B finalisti. Každé preteky sú bodované separátne. V prípade:
2.2.a. DNS – loď z týmto označením nemôže byť zaradená do poradia.
2.2.b DSQ – R (v kvalifikačnej jazde) – je zaradený na koniec výsledkov kvalifikácie a môže ísť B finále.
2.2.c DSQ – R vo finálovej jazde (A alebo B finále). Loď obdrží za tieto preteky 0 bodov a bude zaradená na koniec výsledkovej listiny A alebo B finále. Poradie pretekov sa však dodatočne nemení a ani neprebodováva.
2.2.d DNF v A alebo B finále. Loď bude zaradená do poradia A finále resp. B finále na posledné miesto a podľa toho obdrží počet bodov.
2.2.e DNF viac lodí vo finálovej jazde – o poradí rozhodne kvalifikačná jazda.
2.2.f Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na poslednom postupovom mieste do A finále postupujú všetky lode, ktoré majú rovnaký výsledok do A finále.
2.2.g Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na postupovom mieste (nie poslednom) sa upraví počet všetkých postupujúcich do A finále tak aby sa dodržali počty určené tabuľkou v bode 2.3.
2.2.h Rovnakého výsledku vo finálovej jazde (A aj B finále) sa udelia pretekárom body za aktuálne umiestnenie. (napr. ak sú dve lode na 5.mieste, tak dostanú body za 5.miesto a nasledujúce miesto je až 7.)
2.3. Bodovanie a postup do finále:

2.4. Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie bodové hodnotenia zo štyroch nominačných pretekov podľa bodu 1. Celkové poradie je dané od najväčšieho súčtu bodov po najmenší.
2.5. Po konečnom sčítaní bodov podľa 2.1 až 2.4. sa poradie medzi pretekármi (loďami), ktorí budú mať rovnaký počet bodov určí na základe počtu bodov za preteky, ktoré sa do súčtu bodov podľa 2.4 nepočítali (sú to štvrté “tzv. škrtnuté” preteky). Tá loď, ktorá bude mať za štvrté “škrtnuté” preteky viac bodov bude v celkovom poradí vyššie.
2.6. V prípade, že bod 2.5. nerozhodne o poradí medzi pretekármi (loďami) z rovnakým počtom bodov, poradie medzi pretekármi (loďami) sa určí podľa aktuálneho poradia v rebríčku ICF Ranking. Loď, ktorá bude v aktuálnom rebríčku ICF Ranking postavená vyššie bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.
2.6.a. V príprade, že tieto lode budú mať rovnaký počet ICF Ranking bodov o poradí medzi pretekármi z rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” lepšia, bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.
2.6.b. V príprade, že jedna alebo viac lodí z rovnakým počtom bodov nebude figurovať v aktuálnom rebríčku ICF Ranking o poradí medzi pretekármi z rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” lepšia, bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.

KOMPLETNÉ NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ

RD Seniori 2018

RD23 2018 ročníky: 2003 – 1995

RDJ 2018 ročníky: 2003-2000

PORADIE NOMINÁCIE SLALOM CROSS