Súťažná komisia

Zloženie Súťažnej komisie

Igor Ižo – predseda Súťažnej komisie
Ján Piaček
Peter Murcko
Peter Slašťan
Ľubomír Pašek
Alexander Simon
Lucia Ježíková – zástupca sekretariátu