Rozhodcovské tlačivá

Tlačivo – Správa HR
Tlačivo – Rozdelenie rozhodcov na pretekoch
Tlačivo – Protokol štartéra
Tlačivo – Protokol ručného merania
Tlačivo – Protokol kontroly lodí
Tlačivo – Protokol cieľového rozhodcu
Tlačivo – Protest – slov-angl.
Tlačivo – Ohlásenie protestu – slov-angl.
Tlačivo – Hlásenie o udelených trest.bodoch
Tlačivo – Bránkový záznam – 10 lodí
Tlačivo – Bránkový záznam – 5 lodí
Tlačivo – Prezenčná listina preškolenia rozhodcov