Povinne zverejňované dokumenty

Transparetné účty Slovenskej kanoistiky

Čerpanie TOP TEAM (k 30. 6. 2018)

ROK 2018

Smernica o činnosti TSM na rok 2018
Športovci TSM 2018
Nominačné kritéria pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ LM pre rok 2019
Športovci SVŠ 2018

DOBROVOĽNÍCI 2018
Dobro-dohody- M-SR
Dobro-dohody-34. MLS
Dobro-dohody-70. MTSr
Dobro-dohody-ŠKPDK
Dobro-dohody-YOG 2018
Dobro-dohody-preteky11KE

ROK 2017
Transparetné účty Slovenskej kanoistiky
Informačný systém športu sekcia divokých vôd
ISŠ – sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky (komplet)
Vyúčtovanie dotácie 2017 FINAL

ROK 2016
Vyúčtovanie dotácie 2016 FINAL (aktualizované 15. 2. 2017)
Výsledovka CANOE Slalom s.r.o. 2016

ROK 2012
Správa o činnosti prijímateľa za rok 2012 – SZKDV
Zoznam dokladov – vyúčtovanie dotácie za rok 2012 – SZKDV

VŠEOBECNÉ
Registrácie
Dobrovoľníci