Povinne zverejňované dokumenty

ROK 2017
Transparetné účty Slovenskej kanoistiky
Informačný systém športu sekcia divokých vôd
ISŠ – sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky (komplet)

ROK 2016
Vyúčtovanie dotácie 2016 FINAL (aktualizované 15. 2. 2017)
Výsledovka CANOE Slalom s.r.o. 2016

ROK 2012
Správa o činnosti prijímateľa za rok 2012 – SZKDV
Zoznam dokladov – vyúčtovanie dotácie za rok 2012 – SZKDV

VŠEOBECNÉ
Registrácie
Dobrovoľníci
Talentovaní športovci – tréningové strediská mládeže
Talentovaní športovci – mládežnícka reprezentácia