Reprezentačné družstvá

Reprezentačné družstvo SR vo vodnom slalome pre rok 2018

(na základe nominačných kritérií)

RD Seniori 2018

RD23 2018 ročníky: 2003 – 1995

RDJ 2018 ročníky: 2003-2000

Reprezentačné družstvo SR neolympijských disciplínach 2018

(na základe nominačných kritérií)

Nominácia RDJ a U23 zjazd
Nominácia kayak cross