Reprezentačné družstvá

Reprezentačné družstvo SR vo vodnom slalome pre rok 2017

(na základe nominačných kritérií 2016)

RD Seniori 2017

RD23 2017 ročníky: 2002 – 1994

RDJ 2017 ročníky: 2002-1999