Školiace materiály

1 – Dejiny telesnej kultúry a kanoistiky – 2010
2 – Systém slovenskej kanoistiky a štruktúra ICF a ECA – 2010
3.3 – Istota a neistota pri rozhodovaní vo vodnom slalome – 2010
3.4 – Zjed.kritérií posudz.sporných momentov – 2010
4 – Odporúčania pre výkon funkcie rozhodcu – 2010
6 – Zdravotná výchova – 2010
7 – Meranie časov a výpočty výsledkov – 2010

Testy

Testy z Pravidiel vodného slalomu a zjazdu – súhrnná verzia