Nominačné kritériá

Nominačné kritéria pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR slalom 2017

Nominačné kritéria sú zostavované tak, aby ochraňovali potencionálnych medailistov na MS v seniorských kategóriách a zároveň otvorili možnosti ostatným pretekárom nahradiť strednú vrstvu výkonnosti v seniorskej kategorii s dodatočnou možnosťou prebojovať sa na MS.

Výklad pojmov:
ME – Majstrovstvá Európy
MS – Majstrovstvá sveta
SP – Svetový pohár
NP – Nominačné preteky
RD – reprezentačné družstvo

Domáce nominačné preteky – preteky podľa bodu 1.

  1. Nominačné preteky

1.nominačné preteky 6.5.2017             miesto: Bratislava – Čunovo, trať ľavá
staviteľ: *
2.nominačné preteky 7.5.2017             miesto: Bratislava – Čunovo, trať ľavá
staviteľ: *
3.nominačné preteky 13.5.2017           miesto: Liptovský Mikuláš – trať Orava
staviteľ: *
4.nominačné preteky 14.5.2017           miesto: Liptovský Mikuláš – trať Orava
staviteľ: *

* Losovať sa bude vždy na poslednom slovenskom tréningu pred pretekmi z prítomných trénerov. Stavitelia trate budú vždy dve osoby. Ten tréner, ktorý už v sezóne staval trať na NP bude z losovania vyradený. V prípade, že bude v losovaní iba jeden tréner alebo žiadny, môžu byť stavitelia, ktorí už v aktuálnom roku trať stavali opätovne zaradení do losovania. Pri všetkých nominačných pretekoch bude R.Orokocký (v prípade neučasti poverí náhradníka) dohliadať aby trate spĺňali najvyššie štandardy. Môže vstupovať do dizajnu tratí.

Tréneri nominovaní na stavbu trate: Martikán J., Cibák P. ml., Gejdoš, Mráz T., Ostrovský , Ontko, Cibak P st., Stanovský Mi., Muhl , Vajs, Minčík, Hochschorner P.st., Mráz P.

  1. Bodovanie na nominačných pretekoch:

2.1. Prvé až štvrté nominačné preteky pozostávajú z dvoch jázd. Prvej kvalifikačnej a druhej finálovej. Tí čo nepostúpia do A finále idú tzv. B finále.

2.2. Body sú rozdelené na základe konečného poradia pretekov tzn. A finalisti následne B finalisti. Každé preteky sú bodované separátne. V prípade:

2.2.a.  DNS – loď z týmto označením nemôže byť zaradená do poradia.

2.2.b   DSQ – R (v kvalifikačnej jazde) – je zaradený na koniec výsledkov kvalifikácie a môže ísť B finále.

2.2.c   DSQ – R vo finálovej jazde (A alebo B finále). Loď obdrží za tieto preteky 0 bodov a bude zaradená na koniec výsledkovej listiny A alebo B finále. Poradie pretekov sa však dodatočne nemení a ani neprebodováva.

2.2.d   DNF v A alebo B finále. Loď bude zaradená do poradia A finále resp. B finále na posledné miesto a podľa toho obdrží počet bodov.

2.2.e   DNF viac lodí vo finálovej jazde – o poradí rozhodne kvalifikačná jazda.

2.2.f    Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na poslednom postupovom mieste do A finále postupujú všetky lode, ktoré majú rovnaký výsledok do A finále.

2.2.g Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na postupovom mieste (nie poslednom) sa upraví počet všetkých postupujúcich do A finále tak aby sa dodržali počty určené tabuľkou v bode 2.3.

2.2.h Rovnakého výsledku vo finálovej jazde (A aj B finále) sa udelia pretekárom body za aktuálne umiestnenie. (napr. ak sú dve lode na 5.mieste, tak dostanú body za 5.miesto a nasledujúce miesto je až 7.)

2.3. Bodovanie a postup do finále:

2.4. Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie bodové hodnotenia zo štyroch nominačných pretekov podľa bodu 1. Celkové poradie je dané od najväčšieho súčtu bodov po najmenší.

2.5. Po konečnom sčítaní bodov podľa 2.1 až 2.4. sa poradie medzi pretekármi (loďami), ktorí budú mať rovnaký počet bodov určí na základe počtu bodov za preteky, ktoré sa do súčtu bodov podľa 2.4 nepočítali (sú to štvrté “tzv. škrtnuté” preteky). Tá loď, ktorá bude mať za štvrté “škrtnuté” preteky viac bodov bude v celkovom poradí vyššie.

2.6. V prípade, že bod 2.5. nerozhodne o poradí medzi pretekármi (loďami) z rovnakým počtom bodov, poradie medzi pretekármi (loďami) sa určí podľa aktuálneho poradia v rebríčku ICF Ranking. Loď, ktorá bude v aktuálnom rebríčku ICF Ranking postavená vyššie bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.

2.6.a. V príprade, že tieto lode budú mať rovnaký počet ICF Ranking bodov o poradí medzi pretekármi z rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” lepšia, bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.

2.6.b. V príprade, že jedna alebo viac lodí z rovnakým počtom bodov nebude figurovať v aktuálnom rebríčku ICF Ranking o poradí medzi pretekármi z rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” lepšia, bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.

  1. Reprezentačné družstvo seniori (roč. <2002):

3.1. Na základe už schválených kritérií (Nominačné kritéria pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR slalom 2016. bod 6 doplnok) majú v RD seniori slalom istú nomináciu M.Beňuš v C1M a L.a P. Škantárovci v C2M. Do poradia nominácie nezasahujú a neberú body na nominačných pretekoch. Stávajú sa prvými loďami reprezentácie RD seniori.

  1. Reprezentačné družstvo seniori na ME 2017

4.1. Na ME 2017 budú nominované prvé tri lode podľa poradia nominácie bod 1 až 3 týchto nominačných kritérií.

  1. Reprezentačné družstvo seniori na 1.- 3. kolo SP 2017

5.1. Na 1. až 3. kole SP 2017 budú nominované prvé tri lode podľa poradia nominácie bod 1 až 3 týchto nominačných kritérií.

5.2. Na 4. a 5. kolo SP 2017 budú nominované lode podľa bodov 5.2.1 až 5.2.3. postupným naplňaním bodov tzn. Ak loď nepotvrdí bod 5.2.1 postupujeme na bod 5.2.2. atď.

5.2.1. M.Beňuš v C1M a L.a P. Škantárovci v C2M

5.2.2. Lode, ktoré na ME 2017 získajú v individuálnej disciplíne medailu.

5.2.3. Lode, ktoré budú v priebežnom hodnotení po 3.SP do 10.miesta (v C1ž a K1M do 15. miesta) alebo lode, ktoré skončia na 1. až 3. kole SP aspoň jeden krát do 6.miesta. (v C1ž a K1M do 10. miesta)

5.3. Lode, ktoré nesplnia bod 5.2 budú na 4. a 5. kolo SP nahradené loďami podľa poradia nominácie bod 1 až 3 týchto nominačných kritérií.

  1. Reprezentačné družstvo seniori na MS 2017

6.1. Na MS 2017 budú nominované lode podľa bodov 6.2. až 6.6. postupným naplňaním bodov tzn. Ak loď nepotvrdí bod 6.2. postupujeme na bod 6.3. Ak loď nepotvrdí bod 6.3. postupujeme na bod 6.4. atď. až po bod 6.6. , tak aby sme v každej kategórii mali účasť troch lodí.

6.2. M.Beňuš v C1M a L.a P. Škantárovci v C2M

6.3. Lode, ktoré splnili bod 5.2. a postúpili na 4. a 5. kolo SP

6.4. Lode, ktoré na 4. a 5. kole SP skončili 2 x do 10. miesta

6.5. Lode ktoré skončia na 4. a 5. kole SP aspoň jeden krát do 3.miesta.

6.6. Nomináciu na MS 2017 doplníme podľa redukovaného poradia medzi 1. – 6. loďou domácej nominácie bod 1 až 3 týchto nominačných kritérií od najlepších po najhorších.

  1. Reprezentačné družstvo juniori (roč. 2002 – 1999):

7.1. Poradie RDJ bude vytvorené z redukovaného poradia iba z ročníkov narodenia 1999 až 2002.

  1. Reprezentačné družstvo do 23 rokov (roč. 2002 – 1994):

8.1. Poradie RD do 23 rokov bude vytvorené z redukovaného poradia iba z ročníkov narodenia 1994 až 2002. 

  1. Reprezentačné družstvo do 23 rokov (roč. 2002 – 1994) na ICF Ranking preteky v Seo d Urgell a Pau.

9.1. Na ICF Ranking preteky v Pau a Seu d Urgell bude nominovaný výber lodí do 23 rokov na základe výsledkov domácich nominačných pretekov bod 1 až 3 týchto nominačných kritérií.

9.2.     Kategórie K1M, C1M, K1ž – 3 lode. Ostatné kategórie podľa návrhu Trénerskej rady a finančných podmienok zväzu.

  1. Doplnok

10.1. Poradie na MS seniorov slalom 2017 v individuálnych kategóriách bude slúžiť ako súčasť nominačných pretekov pre rok 2018 a bude obodované nasledovným spôsobom:

Tzn. Pretekári, ktorý sa dostanú na MS do finále budú mať o jedny domáce nominačné preteky navyše a pri spočítavaní bodov sa im budú škrtať o jedny domáce nominačné preteky viac.

10.2. Loď, ktorá odmietne reprezentovať SR bez udania závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov nebude už v aktuálnom roku pozvaná na ďalšiu reprezentačnú akciu.

10.3. V prípade, že nastanú vo vývoji nominácie akekoľvek nepredvídateľné situácie na ktorých vyriešenie nebude možné využiť tieto nominačné kritéria si Trénerská rada vyhradzuje právo navrhnúť riešenie tejto situácie v rámci stratégie tvorenia nominačných kritérií s následným schválením VV sekcie DV.

10.4. Po ukončení nominácie v roku 2017 sa bude pri prihlasovaní na ICF Ranking preteky postupovať podľa poradia domácej nominácie až do ukončenia domácej nominácie v roku 2018.

Trénerská rada, 25.1.2017           

Schválil výkonný výbor Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, Bratislava 31. 1. 2017

Nominačné kritéria pre zaradenie do RD SR 2017 (kritérium z roku 2016)

V roku 2017 využijeme ICF Ranking ako jedno z kritérii pre zaradenie do RD seniorov. V rokoch 2015 (po ukončení nominácie) a 2016 sa bude pri prihlasovaní na ICF Ranking preteky uprednosňovať poradie domácej nominácie.

WEB AKTUALIZÁCIA 6. 2. 2017

*******************************

Nominačné kritériá v zjazde a šprinte pre zaradenie do RD SR pre rok 2017

RD SR budú tvoriť prvé lode v kategórií podľa poradia nominačných pretekov a ostatné budú doplnené najlepšími juniorskými loďami.
a) Nominačné preteky – zjazd + šprint:
Preteky SLP Vlkanová : 2 nominačné šprinty a 2 nominačné zjazdy , podľa rozpisu

Preteky SLP Žilina : 2 nominačné šprinty a 2 nominačné zjazdy , podľa rozpisu

Bodovanie :
Poradím prvých 6 lodí v kategóriách bude bodované 7,5,4,3,2,1 bodmi (1.miesto 7b.,
2.miesto 5 bodov …., 6.miesto 1 bod).

Do konečného súčtu bodov sa počítajú tri najlepšie nominačné preteky – prvé tri šprinty a
tak isto najlepšie tri zjazdy- classic na ME a prvé tri šprinty na MS. Celkové poradie je dané od najväčšieho súčtu bodov po najmenší súčet bodov .

V prípade, že niekto nevyštartuje v niektorom z nominačných pretekov dostáva
automaticky za preteky 0 bodov.

V prípade rovnosti bodov medzi dvoma pretekármi rozhodnú nominačné preteky v Žiline .

Doplnok:
• Na všetkých nominačných pretekoch by malo byť zabezpečené váženie lodí.
• Konečná nomináciá podlieha schváleniu na VV .
• Počet lodí zúčastnených na jednotlivých pretekoch bude podľa danej výkonnosti nominovaných pretekárov a podľa finančných možností zjazdového rozpočtu.

aktualizácia 20. 4. 2017