Nominačné kritériá

Nominačné kritériá pre MSJ 2019

*****************************************************************

Nominačné kritériá Youth Olympic Games 2018

******************************************************************

Nominačné kritéria pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR slalom 2018 – 2020

Stratégia nastavenia NK do OH 2020:
Rok 2017 – rotácia pretekárov na SP, nastavenie tímu pre vyjazdievanie miesteniek pre OH 2020.
Rok 2018 – rotácia pretekárov na SP, nastavenie tímu pre vyjazdievanie miesteniek pre OH 2020.
Rok 2019 – vybojovanie miesteniek na OH 2020
Rok 2020 – vybojovanie medailí na OH 2020

Nominačné kritéria zohľadnujú NK z roku 2017, sú zostavovené tak, aby sme v roku 2019 určite vyjazdili miestenky na OH 2020 a na OH v Tokiu vyštartovali s potencionálnymi medailistami.

Výklad pojmov:
OH – Olympijské hry
MS – Majstrovstvá sveta
SP – Svetový pohár
ME – Majstrovstvá Európy
NP – Nominačné preteky
NK – Nominačné kritéria
RD – reprezentačné družstvo
TR – Trénerská rada
VV – Výkonný výbor
Domáce nominačné preteky – preteky podľa bodu 1

 1. Nominačné preteky

1.nominačné preteky 5.5.2018                 miesto: Bratislava – Čunovo, trať ľavá
staviteľ: *
2.nominačné preteky 6.5.2018                 miesto: Bratislava – Čunovo, trať ľavá
staviteľ: *
3.nominačné preteky 12.5.2018               miesto: Liptovský Mikuláš – trať Orava
staviteľ: *
4.nominačné preteky 13.5.2018               miesto: Liptovský Mikuláš – trať Orava
staviteľ: *

* Stavitelia trate budú Giertl L. + reprezentačný tréner ktorý bude na poslednom slovenskom tréningu pred pretekmi vylosovaný z uvedených prítomných trénerov: Martikán J., Gejdoš, Mráz T., Ostrovský, Ontko, Orokocký R.

 1. Bodovanie na nominačných pretekoch:

2.0. Pri sčítavaní bodov bude využité aj pravidlo Nominačné kritéria pre zaradenie do RD seniori, RD23 a RDJ SR slalom 2017 bod 10.1.

2.1. Prvé až štvrté nominačné preteky pozostávajú z dvoch jázd. Prvej kvalifikačnej a druhej finálovej. Tí čo nepostúpia do A finále idú tzv. B finále.

2.2. Body sú rozdelené na základe konečného poradia pretekov tzn. A finalisti následne B finalisti. Každé preteky sú bodované separátne. V prípade:

2.2.a. DNS – loď z týmto označením nemôže byť zaradená do poradia.

2.2.b DSQ – R (v kvalifikačnej jazde) – je zaradený na koniec výsledkov kvalifikácie a môže ísť B finále.

2.2.c DSQ – R vo finálovej jazde (A alebo B finále). Loď obdrží za tieto preteky 0 bodov a bude zaradená na koniec výsledkovej listiny A alebo B finále. Poradie pretekov sa však dodatočne nemení a ani neprebodováva.

2.2.d DNF v A alebo B finále. Loď bude zaradená do poradia A finále resp. B finále na posledné miesto a podľa toho obdrží počet bodov.

2.2.e DNF viac lodí vo finálovej jazde – o poradí rozhodne kvalifikačná jazda.

2.2.f Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na poslednom postupovom mieste do A finále postupujú všetky lode, ktoré majú rovnaký výsledok do A finále.

2.2.g Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na postupovom mieste (nie poslednom) sa upraví počet všetkých postupujúcich do A finále tak aby sa dodržali počty určené tabuľkou v bode 2.3.

2.2.h Rovnakého výsledku vo finálovej jazde (A aj B finále) sa udelia pretekárom body za aktuálne umiestnenie. (napr. ak sú dve lode na 5.mieste, tak dostanú body za 5.miesto a nasledujúce miesto je až 7.)

2.3. Bodovanie a postup do finále:

2.4. Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie bodové hodnotenia zo štyroch nominačných pretekov podľa bodu 1. Celkové poradie je dané od najväčšieho súčtu bodov po najmenší.

2.5. Po konečnom sčítaní bodov podľa 2.1 až 2.4. sa poradie medzi pretekármi (loďami), ktorí budú mať rovnaký počet bodov určí na základe počtu bodov za preteky, ktoré sa do súčtu bodov podľa 2.4 nepočítali (sú to štvrté “tzv. škrtnuté” preteky). Tá loď, ktorá bude mať za štvrté “škrtnuté” preteky viac bodov bude v celkovom poradí vyššie.

2.6. V prípade, že bod 2.5. nerozhodne o poradí medzi pretekármi (loďami) z rovnakým počtom bodov, poradie medzi pretekármi (loďami) sa určí podľa aktuálneho poradia v rebríčku ICF Ranking. Loď, ktorá bude v aktuálnom rebríčku ICF Ranking postavená vyššie bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.

2.6.a. V príprade, že tieto lode budú mať rovnaký počet ICF Ranking bodov o poradí medzi pretekármi z rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” lepšia, bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.

2.6.b. V príprade, že jedna alebo viac lodí z rovnakým počtom bodov nebude figurovať v aktuálnom rebríčku ICF Ranking o poradí medzi pretekármi z rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” lepšia, bude v poradí nominácie lodí z rovnakým počtom bodov vyššie.

 1. Reprezentačné družstvo seniori (roč. <2003):

3.1. Na základe bodov 1. a 2. týchto nominačných kritérií bude zostavené poradie lodí reprezentačného družstva od najlepšej po najhoršiu.

 1. Reprezentačné družstvo seniori na ME 2018 (roč. <2003):

4.1. Na ME 2018 budú nominované prvé tri lode podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií. (neplatí pre C2X)

 1. Reprezentačné družstvo seniori na 1.- 3. kolo SP 2018 (roč. <2003) (neplatí pre C2M a C2X):

5.1. Na 1. až 3. kole SP 2018 budú nominované prvé tri lode (V C1M prvé štyri lode) podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií.

 1. Reprezentačné družstvo seniori na 4.- 5. kolo SP 2018 (roč.<2003) (neplatí pre C2M a C2X):

6.1. Na 4. a 5. kolo SP 2018 budú nominované lode podľa bodov 6.2. až 6.9. postupným naplňaním bodov tzn. ak loď nepotvrdí bod 6.4. postupujeme na bod 6.5. atď.

6.2. Ak kritéria pri nominovaní na 4. a 5. SP splní viac lodí ako je kvôta pre SVK, pri nominácii na 4. a 5. SP uprednostníme loď, ktorá splnila dole uvedené kritéria na pretekoch, ktoré sa konali skôr.

6.3. Ak sa stane, že viac lodí splní kritérium na tých istých pretekoch a súčet lodí, ktoré splnia pravidlo  nominácie na 4. a 5. SP bude viac ako tri, tak o poradí lodí, ktoré splnili kritérium na tých istých pretekoch rozhodne poradie domácej nominácie od najlepších po najhorších.

6.4. Lode, ktoré na ME seniorov 2018 získajú v individuálnej disciplíne medailu.

6.5. Lode, ktoré skončia na ME alebo na 1. až 3. kole SP aspoň jeden krát do 6.miesta. (K1M, C1ž do 10. miesta)

6.6. Lode, ktoré budú v priebežnom hodnotení po 3.SP do 10.miesta (K1M, C1ž do 15.miesta)

6.7. Lode, ktoré nesplnia niektorý z bodov 6.4. až 6.6. budú na 4. a 5. kolo SP nahradené loďami podľa poradia domácej nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií max. však po 6. loď domácej nominácie.

6.8. V prípade, že nebudeme vedieť ani na základe bodu 6.7. určiť nomináciu, tak na určenie poradia využijeme poradie domácej nominácie od najlepších po najhorších.

6.9. V kategórii C1M štartujú prvé štyri lode podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií.

 1. Reprezentačné družstvo seniori na MS 2018 (roč. <2003) v kategóriách K1ž, K1M, C1ž )(neplatí pre C2M a C2X):

7.1. Na MS 2018 budú nominované lode podľa bodov 7.2. až 7.9. postupným naplňaním bodov tzn. Ak loď nepotvrdí bod 7.4. postupujeme na bod 7.5. atď., tak aby sme v každej kategórii mali účasť troch lodí.

7.2. Ak kritéria pri nominovaní na MS splní viac lodí pri nominácii uprednostníme loď, ktorá splnila dole uvedené kritéria na pretekoch, ktoré sa konali skôr.

7.3. Ak sa stane, že viac lodí splní kritérium na tých istých pretekoch a súčet lodí, ktoré splnia pravidlo nominácie na MS bude viac ako tri, tak o poradí lodí, ktoré splnili kritérium na tých istých pretekoch rozhodne poradie domácej nominácie od najlepších po najhorších.

7.4. Lode, ktoré na ME seniorov 2018 získajú v individuálnej discipline medailu.

7.5. Lode, ktoré skončia na ME alebo na 1. až 3. kole SP aspoň jeden krát do 6.miesta. (K1M, C1ž do 10. miesta).

7.6. Lode, ktoré budú v priebežnom hodnotení po 3.SP do 10.miesta (K1M, C1ž do 15. miesta).

7.7. Lode ktoré na 4. a 5. kole SP skončia aspoň jeden krát do 6.miesta. (K1M, C1ž do 10. miesta)

7.8. Lode ktoré na 4. a 5. kole SP skončia 2 x do 10.miesta (K1M, C1ž do 15. miesta)

7.9. V prípade, že po bode 7.9. nebude možné určiť poradie, určíme ho na základe domácej nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií od najlepších po najhorších.

 1. Reprezentačné družstvo seniori na MS 2018 (roč. <2003) v kategórii C1M:

8.1. Na MS 2018 budú nominované lode podľa bodov 8.2. až 8.10. postupným naplňaním bodov tzn. Ak loď nepotvrdí bod 8.4. postupujeme na bod 8.5. atď., tak aby sme v kategórii mali účasť troch lodí.

8.2. Ak kritéria pri nominovaní na MS splní viac lodí pri nominácii  uprednostníme loď, ktorá splnila dole uvedené kritéria na pretekoch, ktoré sa konali skôr.

8.3. Ak sa stane, že viac lodí splní kritérium na tých istých pretekoch a súčet lodí, ktoré splnia pravidlo nominácie na MS bude viac ako tri, tak o poradí lodí, ktoré splnili kritérium na tých istých pretekoch rozhodne poradie domácej nominácie od najlepších po najhorších.

8.4. V prípade, že niektorá z lodí TOP 3 domácej nominácie nebude z objektívnych a TR potvrdených dôvodov môcť vyštartovať na ME a 1.-3.SP tak štvrtá loď domácej nominácie musí pre potvrdenie nominácie na MS splniť minimálne kritérium z bodu 8.7. V opačnom prípade TR operatívne navrhne po 3.SP ďalší postup.

8.5. Loď, ktorá na ME seniorov 2018 získa v individuálnej disciplíne medailu.

8.6. Loď, ktorá na prvých troch svetových pohároch skončí aspoň raz do 3. miesta

8.7. Loď, ktorá na prvých troch svetových pohároch skončí aspoň 2 krát do 6. miesta.

8.8. Loď, ktorá na prvých troch svetových pohároch skončí aspoň 2 krát do 10. Miesta.

8.9. Poradie medzi loďami sa určí po 3.SP podľa priebežného poradia svetového pohára od najlepších po najhorších.

8.10. V prípade, že po bode 8.9. nebude možné určiť poradie, určíme ho na základe poradia domácej nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií od najlepších po najhorších.

 1. Reprezentačné družstvo juniori (roč. 2003 – 2000):

9.1. Poradie RDJ bude vytvorené z redukovaného poradia iba z ročníkov narodenia 2000 až 2003.

 1. Reprezentačné družstvo do 23 rokov (roč. 2003 – 1995):

10.1. Poradie RD do 23 rokov bude vytvorené z redukovaného poradia iba z ročníkov narodenia 1995 až 2003.

 1. Doplnok

11.1. Poradie na MS seniorov slalom 2018 v individuálnych kategóriách bude slúžiť ako súčasť nominačných pretekov pre rok 2019 a bude obodované nasledovným spôsobom:

Tzn. Pretekári, ktorý sa dostanú na MS do finále budú mať o jedny domáce nominačné preteky navyše a pri spočítavaní bodov sa im budú škrtať o jedny domáce nominačné preteky viac.

11.2. Loď, ktorá odmietne reprezentovať SR bez udania závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov nebude už v aktuálnom roku pozvaná na ďalšiu reprezentačnú akciu.

11.3. V prípade, že nastanú vo vývoji nominácie akekoľvek nepredvídateľné situácie na ktorých vyriešenie nebude možné využiť tieto nominačné kritéria si Trénerská rada vyhradzuje právo navrhnúť riešenie tejto situácie v rámci stratégie tvorenia nominačných kritérií s následným schválením VV sekcie DV.

11.4. Po ukončení nominácie v roku 2018 sa bude pri prihlasovaní na ICF Ranking preteky postupovať podľa poradia domácej nominácie až do ukončenia domácej nominácie v roku 2019.

11.5. Tréner, ktorý na základe zmluvy so zväzom alebo rezortom poberá odmenu nemôže brať body na nominačných pretekoch.

11.6. Štart posádok v kategórii C2mix môže byť zložený iba z pretekárov už nominovaných vo svojich hlavných kategóriách.

11.7. Pre kategóriu C2M bude zabezpečená iba účasť na ME 2018 a ME23 2018. Štart na SP a MS je  možný iba vo vlastnej réžii a to iba v prípade ak budú tieto preteky vyhlásené za oficiálne. Pri nominácii na tieto preteky bude využívané poradie NP bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií od najlepších po najhorších.

 1. Tím pre vyjazdievanie miesteniek na OH 2020 – (ďalej Šírší OH A-tím)

 12.1. Dole uvedení pretekári tvoria Širší OH A-tím, ktorý bude vyjazdievať miestenky na OH 2020, majú istú nomináciu do RD 2019 a lode sa stanú prvými loďami v nominácii.
C1M: Martikán, Slafkovský, Beňuš
K1W: Dukátova
K1M: Grigar

12.2. Do tímu Širšieho OH A-tímu môže vstúpiť ktorýkoľvek pretekár, ktorý v rokoch 2017, 2018 bol na MS, SP, ME aspoň jeden krát na stupňoch víťazov alebo bol tri krát do 10. miesta v individuálnych v kategóriách K1M, C1M, C1ž, K1ž (Pri tzv. dablovaní K1,C1 nieje možné finálové umiestnenia sčítavať). Ostatní budú doplnení podľa poradia domácej nominácie 2019.

12.3. V prípade, že v niektorej OH disciplíne bude v súčte lodí z bodu 12.1. a bodu 12.2. viac ako tri lode, na určenie poradia medzi týmito loďami v Širšom OH A-tíme budú použité domáce NP pre rok 2019. Ak nastane tento prípad pri domácich NP 2019 nebude v príslušnej kategórii využitý bod 11.1. 

 1. MSJ a MS23 2019 

13.1. Pretekári do 23 rokov, ktorí budú v Širšom OH A-tíme nemusia absolvovať NP do RDM a sú automaticky zaradení v príslušnej kategórii do RDM 2019.

Bratislava, 10.1. 2018                                                          Trénerská rada         

Schválil výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, Bratislava 18. 1. 2018

WEB AKTUALIZÁCIA 25. 1. 2017

*******************************

MS – majstrovstvá sveta
ME – majstrovstvá Európy
NP – nominačné preteky
NK – nominačné kritéria
RD – reprezentačné družstvo
RD23 – reprezentačné družstvo do 23 rokov
RDJ – reprezentačné družstvo juniorov
Domáce nominačné preteky – preteky podľa bodu 1

1. Nominačné preteky
1.nominačné preteky 14.4.2018
2.nominačné preteky 15.4.2018
3.nominačné preteky 19.5.2018
4.nominačné preteky 19.5.2018
5.nominačné preteky 20.5.2018

miesto: Dolný Kubín – slalomová trať disciplína: šprint
miesto: Dolný Kubín – Dierová – Kraľovany disciplína: zjazd

miesto: Liptovský Mikuláš – trať Váh disciplína: šprint
miesto: Liptovský Mikuláš – trať Váh disciplína: šprint

miesto: L. Mikuláš – Okoličné – Lodenica disciplína: zjazd

2. Reprezentačné družstvo juniori (roč. 2003 – 2000):

2.1. Poradie nominácie RDJ – šprint vznikne v každej kategórií na základe výsledkov z 1. nominačných pretekov. Výsledky pretekov sa zostavujú podľa slovenských Pravidiel kanoistiky na divokých vodách.

2.2. Poradie nominácie RDJ – zjazd vznikne v každej kategórií na základe výsledkov z 2. nominačných pretekov. Výsledky pretekov sa zostavujú podľa slovenských Pravidiel kanoistiky na divokých vodách.

3. Reprezentačné družstvo do 23 rokov (roč. 2003 – 1995):

3.1. Poradie nominácie RD23 – šprint vznikne v každej kategórií na základe redukovaných výsledkov z 1. nominačných pretekov. Výsledky pretekov sa zostavujú podľa slovenských Pravidiel kanoistiky na divokých vodách.

3.2. Poradie nominácie RD23 – zjazd vznikne v každej kategórií na základe redukovaných výsledkov z 2. nominačných pretekov. Výsledky pretekov sa zostavujú podľa slovenských Pravidiel kanoistiky na divokých vodách.

4. Reprezentačné družstvo seniori – šprint (roč. <2003):

4.1. Poradie nominácie RD – šprint vznikne v každej kategórií na základe výsledkov z 3. a 4. nominačných pretekov. Výsledky pretekov sa zostavujú podľa slovenských Pravidiel kanoistiky na divokých vodách.

4.2. Poradie v 3. aj 4. NP od najlepších po najhorších je v každej kategórií ohodnotené bodmi 7,5,4,3,2,1,0,0,0….(1. miesto 7 bodov, 2.miesto 5 bodov atď.)

4.3. Celkové poradie nominácie vznikne v každej kategórií súčtom bodov jednotlivých lodí za 3. a 4. NP. Loď z najvyšším počtom bodov je najvyššie.

4.4. V prípade rovnosti bodov sa poradie medzi loďami, ktoré majú po súčte podľa bodu 4.3. rovnaký počet bodov určí na základe súčtu najlepších časov jednotlivých lodí. Loď z nižším súčtom časov bude v poradí vyššie.

4.5. V prípade, že body 4.3 a 4.4 nedokážu medzi týmito loďami rozhodnúť poradie nominácie do RD, budú tieto lode musieť ísť rozstrelovú jazdu. Loď, ktorá bude mať v rozstrelovej jazde nižší čas bude v poradí nominácie vyššie.

5. Reprezentačné družstvo seniori – zjazd (roč. <2003):

5.1. Poradie nominácie RD – zjazd vznikne v každej kategórií na základe výsledkov z 5. nominačných pretekov. Výsledky pretekov sa zostavujú podľa slovenských Pravidiel kanoistiky na divokých vodách.

Nominačné kritéria pre zaradenie do RD v Slalom crosse 2018

1. Nominačné preteky

1.nominačné preteky 6.5.2018

miesto: Čunovo
staviteľ trate: L.Giertl
počet brán: 7 – 9
počet jázd: dve individuálne jazdy
pravidlá: podľa pravidiel ICF (s výnimkou štartovacej rampy)

2. Poradie nominácie (roč. <2003):

Poradie nominácie vznikne v kategóriách K1M a K1ž na základe výsledkov z nominačných pretekov. Lepšia z dvoch jázd sa počíta. Poradie je zostavené od najlepších po najhorších a bude využívané pri prípadnom prihlasovaní na preteky Svetových pohárov a majstrovských pretekov.

V Bratislave dňa 20.3. 2018

R.Orokocký, L.Giertl, P.Cibák ml., P.Slašťan

WEB AKTUALIZÁCIA 4. 4. 2018