Preškolenia rozhodcov

Pre zlepšenie a zjednotenie výkladu pravidiel, práv a povinností rozhodcov sa organizujú preškolenia rozhodcov vo vybraných regiónoch. Súčasne sú pozývaní aj funkcionári, tréneri a pretekári, ktorí nie sú rozhodcami, ale pre správny výklad pravidiel to môže byť prínosom pri ich reakciách na vode i mimo nej.

Na preškoleniach sa potvrdzuje absolvovanie preškolenia rozhodcov do ich rozhodcovských preukazov.

Na stiahnutie
Podklady k preškoleniam rozhodcov 2013
Pravidlá kanoistiky na divokej vode – s vyznačenými úpravami

Informácie o delegovaní
Výťah informácii o delegovaní zo smerníc je dostupný na podstránke súťažná komisia >> rozhodcovia >> delegovanie

Termíny preškolení 2013

10. 4. Žilina
12. 4. Liptovský Mikuláš
15. 4. Košice
18. 4. Bratislava