Sieň slávy

Slovenská kanoistika si chce uctiť najvýznamnejšie postavy, ktoré písali jeho históriu (športovci, tréneri, funkcionári, novinári, podporovatelia).

Uvedenie do Siene slávy kanoistiky je najväčšou poctou, akú osobnosť slovenskej kanoistiky na divokej vode môže doma dostať.

ČLENOVIA SIENE SLÁVY KANOISTIKY

Od roku Člen Funkcia
2017 Peter Hochschorner st. otec a tréner jedných z najúspešnejších športovcov Slovenska, štvornásobných olympijských medialistov – dvojičiek Pavla a Petra Hochschornerovcov, medaily z OH: 4 (3 – 0 – 1), z MS: 14 (6 – 4 – 4) a ME: 17 (11 – 3 – 3), spolu 25 (20 – 7 – 8)
2017 Jan Matocha účastník OH 1948 v Londýne a 1952 v Helsinkách, pretekársku kariéru ukončil v Tatrane Karlova Ves 14 titulmi majstra Československa, dlhoročný tréner v Tatrane Karlova Ves a v Slávii UK Bratislava, k jeho zverencom patril aj Ľubomír Kadnár, desaťročia zasvätil príprave mládeže
2017 Ľubomír Kadnár bývalý kajakár – olympionik, účastník troch MS a dvoch ME, bývalý dlhoročný predseda Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (túto funkciu zastával viac ako 20 rokov), vyše 20 rokov predseda vodáckeho Tatrana Karlova Ves, štvrťstoročie riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, spoluzakladateľ SOV
2017 Milan Rosa bývalý kajakár, reprezentant Československa, dlhoročný funkcionár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky, tvorca prvých legislatívnych pravidiel a predpisov SZRK, dlhoročný predseda Vodáckeho klubu Dunajčík Bratislava
2017 Vladimír Špaček bývalý dlhoročný reprezentant Československa v kanoistike – olympionik, bol zakladateľom a prvým trénerom kanoistického oddielu Dukla Trenčín (1970 – 1979)
2017 Anton Daštinský dva roky sekretár ústredného výboru Slovenského zväzu telesnej kultúry, prvý sekretár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky – túto funkciu vykonával dlhé roky, zakladateľ mnohých, doteraz usporadúvaných rýchlostných a slalomových pretekov na Slovensku
2014 Marián Havlíček prvý československý účastník olympijských hier,v Mníchove 1972 skončil na 6. priečke K1M
2014 Dušan Benický zakladateľ medzinárodného Pieninského slalomu v Červenom Kláštore
2013 Vladimír Vala, Jaroslav Slúčik úspešní pretekári
2012 Ján Stachera úspešný pretekár, tréner, funkcionár
2011 Vladimír Cibák úspešný pretekár, tréner, funkcionár
2010 Július Binder riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p.
2009 Ivan Čierny prezident SZKDV
2008 Tibor Sýkora prvý prezident SZKDV
2007 Ondrej Cibák “otec” slovenského vodného slalomu