Športová komisia

Športovým riaditeľom SZKDV je Róbert Orokocký.

Dôležité materiály v oblasti reprezentácie prerokováva a navrhuje trénerská rada, v zložení:
Stáli členovia TR:
a) Generálny manažér SZKDV
b) Športový riaditeľ SZKDV
c) Hlavný tréner kajakarskych disciplín
d) Hlavný tréner kanoistických disciplín
e) Osobní tréneri aktuálnych olympijských medailistov
Prizvaní členovia bez možnosti hlasovať (v závislosti na prerokovaných témach)
a) Hlavný lekár SZKDV
b) Tréneri prvých lodí v jednotlivých kategóriach