Tlačivá

Odporúčame vám vypĺňať elektronické tlačivá v počítači, ktoré zefektívnia vašu prácu. S nimi už nebudete počítať, pretože výpočtové bunky sa vyplnia samy a pri opakovanom použití ich budete mať správne predvyplnené a bude stačiť upraviť, resp. doplniť len zmenené údaje. V prípade potreby už vyplnené tlačivá môžete vytlačiť a podpísať.

Tlačivá Slovenská kanoistika

Vyúčtovanie cestovných nákladov – hromadné (xls)
Vyúčtovanie cestovných nákladov – hromadné (pdf)
Podávanie podnetov

Na stiahnutie – elektronické tlačivá s rozšírenou funkcionalitou

Rozpočet akcie
Žiadanka na zálohu
Vyúčtovanie zahraničnej cesty
Diéty – Výkaz vyplateného stravného
Povolenie a vyúčtovanie súkromného vozidla pri pracovnej ceste
Vyúčtovanie preddavku na akciu
Vyúčtovanie cestovného

aktualizované 27. 2. 2017

Na stiahnutie – štandardné tlačivá

Žiadanka na zálohu
Vyúčtovanie zahraničnej cesty
Diéty – Výkaz vyplateného stravného
Povolenie a vyúčtovanie súkromného vozidla pri pracovnej ceste
Prezenčná listina
Vyúčtovanie preddavku na akciu
Vyúčtovanie cestovného
Prihláška na preteky
Cieľový a štartovací protokol
T1 – Hromadná prihláška členov do Slovenskej kanoistiky
T2 – Prihláška člena do Slovenskej kanoistiky
Prestupový lístok SZKDV

aktualizované 27. 2. 2017