Tréneri

Vzdelávanie trénerov prebieha prostredníctvom trénerskej akadémie FTVŠ UK.

Finančná podpora SZKDV

SZKDV hradí účastníkom 50% zo študijného poplatku.

Podmienky prijatia na štúdium

• overená kópia maturitného vysvedčenia
• fotokópia najvyššieho ukončeného vzdelania
• fotokópia rodného listu
• doklad o zaplatení účastníckeho poplatku za vzdelávanie (doručiť najneskôr 3 dni pred začiatkom vzdelávacieho programu)
• kópiu osvedčenia o trénerskej kvalifikácii alebo kópiu trénerského preukazu. (Neplatí pre I. stupeň)

Plánované kurzy

V prípade záujmu o absolvovanie vzdelávacieho programu prosím kontaktuje Milana Kubáňa na kuban76@gmail.com

Kurz I. stupňa – absolventi

1. Grigar Richard, Ing            3511/2010   2.6.2010
2. Krivošík Ivan, Mgr.            3512/2010   2.6.2010
3. Damborský Miroslav         3513/2010   2.6.2010
4. Giertl Lukáš                       3509/2010   18.6.2010
5. Škantár Stanislav              3510/2010   18.6.2010
6. Bilka Peter, Ing.                 592/2012      4.10.2011
7. Glejtek Peter                      3032/2011   11.6.2011
8. Luley Jakub, Ing.                593/2012      4.10.2011
9. Rajniak Boris, Mgr.            594/2012      4.10.2011
10. Uram Jozef                       3033/2011   11.6.2011
11. Vajda Matej                     3034/2011   11.6.2011
12. Bros Richard                    5384/2012   9.11.2012
13. Cibák Michal                    5385/2012   9.11.2012
14. Cibák Peter, Mgr.art.       5386/2012   9.11.2012
15. Martančík Luboš             5387/2012   9.11.2012
16. Šajbidor Ján, Bc.              5388/2012   9.11.2012
17. Toncár Miroslav, Ing.      5389/2012   9.11.2012

Kurz II. stupňa – absolventi 2013/2014

1. Ing. Peter Bilka
2. Richard Bros
3. Michal Cibák
4. Mgr.art. Peter Cibák
5. Peter Glejtek
6. Luboš Martančík
7. Bc. Ján Šajbidor
8. Stanislav Škantár
9. Ing.  Miroslav Toncár
10. Jozef Uram

Náhradný termín záverečných skúšok pre II. stupeň, sa uskutočnil 8. 12. 2014.

Vážení tréneri,

v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave bol v novembri 2015 ukončený prvý blok všeobecnej časti vzdelávacieho programu pre získanie kvalifikácie trénera III. stupňa so špecializáciou kanoistika – vodný slalom a zjazd.

Kurz pokračuje na jeseň 2016 všeobecnou časťou (pre tých, ktorí ju ešte neabsolvovali) a špeciálnou časťou (pre všetkých). Praktická časť sa uskutočnila počas majstrovstiev Európy 2016 v Liptovskom Mikuláši. 

!!!NOVINKA!!! (upravené 18. 4. 2017)

Oznamujeme Vám, že 5. 5. 2017 od 14.00 sa bude konať záverečná časť špecializácie – záverečné skúšky v učebni 0-70 0-71 FTVŠ UK v Bratislave. Predmetom skúšok bude aj test zo všeobecnej časti. 

Zároveň dávame do pozornosti možnosť absolvovania III. stupňa pre trénerov, ktorí majú ukončený II. stupeň. Podrobnosti poskytne Milan Kubáň – kuban76@gmail.com.