Ustrojenie rozhodcov na pretekoch

Rozhodcovia sú pri výkone činnosti (pri zohľadnení aktuálneho počasia) povinní nosiť rozhodcovské tričká (klasické alebo polokošeľu), rozhodcovský klobúk a rozhodcovskú vestu, pokiaľ im tieto prostriedky boli pridelené. V prípade rozhodcovských tričiek sa odporúča: klasické rozhodcovské tričko má rozhodca oblečené v prvý deň pretekov (prípadne aj nasledujúci deň v prípade trojdňových pretekov) – piatok, sobota. V nedeľu, prípadne posledný deň pretekov, má rozhodca oblečenú rozhodcovskú polokošeľu. Ak bolo rozhodcovi pridelené len klasické rozhodcovské tričko, používa ho pri výkone rozhodcovskej činnosti počas celých pretekov. Pre rozhodcov pri výkone činnosti nie je prípustné iné, ako rozhodcovské oblečenie. V prípade, že rozhodcovia nebudú počas rozhodcovskej činnosti v jednotnom rozhodcovskom oblečení, nebudú pripustení na preteky, resp. budú z pretekov stiahnutí a HR toto uvedie v Správe HR.
Výnimka v jednotnom rozhodcovskom oblečení je v prípade sponzorského oblečenia, ktoré na konkrétne preteky dodá organizátor.
ustroj 1
ustroj 3

Ustrojenie rozhodcov – 2015 (pdf)
Ustrojenie rozhodcov – 2015 (ppt)