Zväz

Cieľom Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode je popularizovať vodný slalom a zjazd, viesť mladých ľudí športovaním k harmonickému rozvoju osobnosti, zabezpečiť reprezentáciu SR a organizovať súťaže na Slovensku.

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky a Zväz vodáctva a raftingu SR sú združené do Slovenskej kanoistickej asociácie (SCA), ktorá je uznaným členom Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) a Európskej kanoistickej asociácie (ECA).