PREZÍDIUM SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Členmi prezídia Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017-2021 sú:

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SLOVENSKEJ KANOISTIKY

ROK 2017
Zápisnica Prezídium 1/2017
Zápisnica – zasadnutie pracovnej skupiny (apríl 2017)
Zápisnica Prezídium 2/2017