Sezóna 2017

Príspevok klubom – 15 percent z príspevku uznanému športu
Vyúčtovacie pokyny
Rozdelenie finančného príspevku
Aktívni pretekári

10 Feb 2017Správy