Odteraz všetky dôležité info na www.canoe.sk

Poznámky zo stretnutia slalomovej komisie ICF v Londýne
Športovci TSM 2018
Smernica o činnosti TSM na rok 2018
Športovci SVŠ 2018
Rozdelenie kompetencií – vrcholový šport
Nominačné kritéria pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ LM pre rok 2019

Štatút reprezentanta mládež 2018
Štatút reprezentanta seniori 2018

Rozpočet