TJ Slávia Technická Univerzita Zvolen

E-mail: slangesport@slangesport.skvida@tuzvo.sk

KONTAKT

Adresa sídlo: T.G. Masarykova 24, 960 53 Zvolen
lodenica: Hať Podharajch, 96001 Zvolen, za býv. Jegorovovými kasárňami
Telefón 0905 604 601, 0903 966 621, 0907 568 812
Vedenie klubu Predseda – Ing. Slašťan Peter
Člen výkonného výboru – Ing. Vojtek Marek
Člen výkonného výboru – Mgr. Krivošík Ivan
Člen výkonného výboru – Dr. Ing. Janík Rastislav

TRÉNINGY

Hlavný tréner Ing. Peter Slašťan
Tréneri Ing. Vojtek Marek, Mgr. Ivan Krivošík
Miesto tréningov na vode rieka Hron – elektrárenský kanál, Iliaš pri B. Bystrici
Prípravka Tréneri prípravky: Ing. Vojtek Marek, Mgr. Ivan Krivošík
Miesto prípravy: leto – rieka Hron, zima – telocvičňa TJ Slávia TU Zvolen
Bližšie info: 0905 604 601, 0903 966 621, 0915 833 747

HISTÓRIA A ÚSPECHY

História História klubu sa začala písať po r. 1966, kedy vznikol vodácky oddiel pod hlavičkou Slávia VŠLD Zvolen. Jedným z prvých z najúspešnejších členov bol Marián Havlíček, účastník Mníchovskej olympiády v r. 1972, kde obsadil 6. miesto. Jeho pretekársku kariéru však ukončila tragická nehoda na Silvestra 1972. Od roku 1973 sa na jeho pamiatku každoročne poriada Memoriál Mariána Havlíčka. Od roku 1983 sa Zvolenskí vodáci pravidelne zúčastňujú významných európskych alebo svetových podujatí. Mená ako Imrich Vida, Peter Slaťan st, Vladimír Vala, Elena Kaliská, Jana Kvasnová, Michal a Erik Bednárik, Ondrej a Miroslav Drugda, Marek Vojtek, Pavol a Marek Marcinek, Michal Mahút sú synonymom úspechov vodáckeho športu na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. V súčasnej dobe robia veľmi dobré meno klubu mladí pretekári, ktorí žnú úspechy na Majstrovstvách Slovenska.
Najvýznamješie úspechy Marián Havlíček (K1 muži) – 6. miesto OH 1972
Imrich Vida (C1 muži) – 28. miesto MS 1983
Slašťan Peter st. (K1 muži) – 39. miesto MS 1989, 4. miesto (družstvá) MS 1989
Vladimír Vala (C1 muži) – 2.miesto MS 1989
Elena Kaliská (K1 žena) – 9. miesto MS 1993 /ako členka TJ Slávia TU Zvolen/
Michal Mahút, Marek Marcinek (C2 muži) – 1. miesto (družstvá juniori) MS 2000
Ciele do budúcnosti Úspešne sa podieľať na výchove a kvalitnej príprave pretekárov