S poľutovaním vám oznamujeme, že vzhľadom na súhrn troch nepriaznivých faktorov z dnešnej noci:

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode a Organizačný výbor EURO 2010 pozýva všetkých členov SZKDV na najvýznamnejšie podujatie organizované v roku 2010 na Slovensku.

Posledné voľné miesta na zájazd s fan clubom na ME v Čunove.
V sekcii fan club nájdete informácie k tomuto zájazdu.

Preteky č. 9 – 1.a 2. SLP žiakov v slalome a 1. SLP žiakov v zjazde a šprinte – sa neuskutočnia z dôvodu povodňového stavu na rieke Hron.

Preteky v zjazde a šprinte sa uskutočnia na trati Váh v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši.

V skratke vás informujeme o dôležitých bodoch z posledného Výkonného výboru SZKDV.

Vedenie Medzinárodnej kanoistickej federácie rozhodlo túto sobotu na svojom zasadnutí v Budapešti o lokáciach majstrovstiev sveta v roku 2013 a 2014.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o príspevok vo forme poukázania 2% z daní z príjmov.
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode je registrovaný Komorou notárov SR ako oprávnený prijímateľ 2% na rok 2010.

Vodácky komplex na hornáde je projekt Združenia vodáckych klubov Košíc (o.z.), ktorého cieľom je výstavba a prevádzka vodáckeho športového a rekreačného areálu na území Košíc.

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode mení k 1. aprílu 2010 svoju oficiálnu doménu na canoeslalom.sk (z pôvodnej kanoe-slalom.sk)