Pozvánka na trénerský seminár

Slovenská kanoistika – sekcia divokých vôd

Vás pozýva na TRÉNERSKÝ SEMINÁR, ktorý sa uskutoční 4. novembra 2017 vo veľkej zasadačke novej lodenice v Areáli vodného slalomu O. Cibáka v Liptovskom Mikuláši.

Program:
09:00                  zahájenie, privítanie účastníkov
09:15 – 10:15    prednáška č. 1 „METODIKA ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU“
10:30 – 11:30    prednáška č. 2 „VÝŽIVA A DOPLNKY VÝŽIVY“
12:00 – 13:00    obed
13:00 – 14:00    prednáška 4 „REGENERÁCIA“
14:15 – 15:15    praktická prednáška 3 „KONDIČNÝ TRÉNING PRE KANOISTIKU, KOMPENZAČNÉ CVIČENIA“ (posilňovňa)
15:15                  ukončenie seminára

SPRESNENÝ PROGRAM

Prihlášky je potrebné posielať elektronicky na mailovú adresu rgrigar@gmail.com Z tejto elektronickej schránky Vám pre kontrolu obratom príde potvrdenie prihlášky. Uzávierka prihlášok 29. októbra 2017. Maximálny počet zúčastnených je 50 účastníkov. Účastnícky poplatok pre nečlenov Slovenskej kaniostiky – Sekcie divokých vôd je 25,- eur s DPH (v cene je občerstvenie, obed).

S pozdravom
Ing. Richard Grigar, člen VV SK SDV
komisia klubov a vzdelávania

V Liptovskom Mikuláši, dňa 4.10.2017

12 Oct 2017Správy