Zvolenské náborové preteky pre začiatočníkov

Výkonný výbor schválil dodatočné zaradenie Zvolenských náborových pretekov pre začiatočníkov vo Zvolene do kalendára pretekov. Preteky sa uskutočnia v sobotu 5. 10. 2013.
Viac informácii je k dispozícii v rozpise pretekov.

Rozpis pretekov

č. 23. – Náborové preteky začiatočníkov (TUZV)

25 Sep 2013Správy