Pohybové testy mládeže

Predpokladané termíny hodnotenia výkonnosti v pohybových testov dorastencov a žiakov sú stanovené na 21. novembra (Sobota) v Liptovskom Mikuláši a 28. novembra (Sobota) v Bratislave.

Účasť pretekárov na jednom z testovaní im umožní zvýšiť si koeficient pre výpočet výkonnostného príspevku v roku 2010, tým pádom je účasť zaujímavá pre kluby a ich pretekárov.

Plánovanú účasť prosím nahlasujte cez svoje kluby a v prípade požiadaviek na doplnenie informácii kontaktuje klub alebo sekretariát.

11 Nov 2009Správy