Akreditácia vzdelávania

SZKDV v spolupráci s FTVŠ UK v Bratislave podá na novembrové zasadnutie Akreditačnej komisie MŠ SR žiadosť o udelenie akreditácie pre vzdelávanie rozhodcov a trénerov podľa novej metodiky. Budeme vás bližšie informovať po zasadnutí AK.

26 Oct 2009Správy