Smernice a dokumenty

Smernice

Rozpočet – súťažná komisia 2018

Smernice o pretekaní platné pre rok 2018 (1/2018)
Smernice o rozhodovaní platné pre rok 2018 (2/2018)

Smernice o pretekaní platné pre rok 2017 (1/2017)
Smernice o rozhodovaní platné pre rok 2017 (2/2017)
Smernice o pretekaní platné pre rok 2016 (1/2016)
Smernice o rozhodovaní platné pre rok 2016 (2/2016)
Smernice o pretekaní platné pre rok 2015 (2/2015)
Smernice o rozhodovaní platné pre rok 2015 (3/2015)
Smernice o pretekaní platné pre rok 2014 (1/2014)
Smernice o rozhodovaní platné pre rok 2014 (2/2014)

Smernica o poskytovaní náhrad dobrovolníkom na športových podujatiach
Zmluva o dobrovolnickej činnosti – časomerač
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – HR, ZHD, RP, D
Zmluva o dobrovolnickej činnosti – rozhodca
Zoznam dobrovoľníkov – odoslať po pretekoch vyplnené na office@canoeslalom.sk

Dokumenty

Postup na dodatočné zaradenie pretekov do kalendára SZKDV
Prestupový poriadok
Pravidlá použitia finančných príspevkov na preteky

Delegovania rozhodcov

Nominácia HR a ZHR 2017 – final
Nominácia HR ZHR 2016 – final
Nominácia HR ZHR 2015 – final
Nominácia rozhodcov NP 2015