Rozhodcovia

Zloženie Subkomisie rozhodcov

Ján Piaček- predseda Subkomisie rozhodcov
Daniela Hujsová
Igor Ižo
Kata Piačková
Lucia Ježíková – zástupca sekretariátu

Kontakt: office@canoeslalom.sk alebo izo@canoeslalom.sk