Športová komisia

Predseda komisia vrcholového športu: Róbert Orokocký

  • členovia komisie s hlasovacím právom: Tomás Mráz, Pavel Ostrovský, Peter Cibák ml., Juraj Minčík, Stanislav Gejdoš
  • členovia komisie prizývaní podľa potreby na jednotlivé stretnutia bez hlasovacieho práva ako poradní členovia: Alexander Slafkovský, Jozef Martikán, Richard Galovič, Igor Ižo, Peter Murcko
  • športový riaditeľ: Lukáš Giertl, giertl@canoeslalom.sk
  • hlavný tréner mládeže: Peter Cibák ml., ciperimbaud@gmail.com