Športový klub polície Bratislava

skp

ŠKP Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu má lodenicu v prekrásnej Karloveskej zátoke, v ktorej majú dlhoročnú tradíciu či už rýchlostná kanoistika, slalom i zjazd a teraz už aj rafting a SUP.
V lodenici majú pretekári k dispozícií nielen šatne, hangár pre lode, sprchu, klubovňu, ale i posilňovňu, kde majú pretekári možnosť cvičenia s rôznorodým náradím a náčiním. Dlhé chvíle po tréningu si môžu skrátiť pri stolnom tenise či kalčete.
Pretekárom počas sezóny okrem pretekov zabezpečujeme sústredenia na vode, mimo sezóny tréning v bazéne, telocvični, posilňovni i na bežkách.

SKP1

KONTAKT

Adresa:  Sídlo oddielu – Botanická ul. areál UK (švédske domky – archív)
Doručovacia: Zora Hujsová, Devínska cesta 22, 841 04
web:  https://www.facebook.com/skpslalom, http://www.sssr.sk/pages/oddiely/info.aspx?oddiel=slalom
E-mail: skpslalom@gmail.com
Telefón: Zora Hujsová – 0907 987 928
Predseda: Zora Hujsová

TRÉNINGY

Tréneri:
Gabriela Hochschornerová 0905 673 480
Peter Hochschorner
Matej Vajda
Juraj Minčík
Pavel Ostrovský
Martin Janata

Miesto tréningov na vode
Divoká voda: Areál vodných športov Čunovo
Hladká voda: Karloveské rameno Dunaja
Prípravka
Karloveské rameno ponúka ideálne podmienky pre začiatočnkov, pre tých, ktorí sa rozhodnú kanoistiku vyskúšať. Tréningy v zimnej sezóne 2014/2015 pre najmenších bývajú vždy v
– utorok 16:00 – 17:30
– štvrtok 16:00 – 17:30
– nedeľa 18:00 – 19:00 plaváreň v zimných mesiacoch

SKP2

HISTÓRIA A ÚSPECHY

História
Klub vodného slalomu pri ŠKP Bratislava vznikol v roku 2001 a odvtedy zbiera množstvo úspechov nielen na domácich pretekoch, ale i medzinárodných. Naši najúspešnejší pretekári sú zároveň členmi Strediska štátnej športovej reprezentácie ministerstva vnútra Slovenskej Republiky.

Úspechy
Najväčšími hviezdami nášho klubu sú olympionici Peter a Pavol Hochschornerovci, Juraj Minčík, majstri Európy Peter a Ladislav Škantárovci, Matej Beňuš a okrem nich mladá nová generácia šikovných pretekárov ako Andrej Málek, Juraj Skákala, Matúš Gewissler, Matúš Hujsa, Kristína Nevařilová, Richard Macúš, ktorí nosia ocenenia z mládežníckych MS a ME.

Ciele do budúcnosti
Naším najväčším cieľom je byť najúspešnejším vodnoslalomárskym klubom od najmladšej kategórie po tú najstaršiu a ponúknuť svojim členom tie najlepšie možné podmienky na trénovanie a vývoj.

SKP3

ROZHODCOVIA

Zoznam rozhodcov
Daniela Hujsová
Gabriela Hochschornerová
Svetlana Starzlová
Rado Nevařil
Jana Beňušová
Denisa Sojková
Michal Hapák
Michal Janata
Janette Janatová
Ján Šácha