Klub vodného slalomu Karlova Ves

KVSKV-logo

KONTAKT

Adresa sídlo: Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava
lodenica: Botanická 59, 841 01 Bratislava – Karlova Ves
Web www.kvskv.sk, www.vodnyslalom.sk
E-mail branko.illek@gmail.com
Telefón 0902 299 675
Vedenie klubu Predseda – RNDr. Branko Illek
Tajomník – Ing. Marián Lesanský
Člen – Miroslav Linkay

TRÉNINGY

Hlavný tréner Branko Illek
Miesto tréningov na vode Dunaj – Karloveská zátoka, Dunaj – Čunovo
Nábor členov

Informácie

Viac informácii na webe alebo kontaktuje trénera na 0902 299 675

HISTÓRIA A ÚSPECHY

História Klub vznikol začiatkom roku 2005 oddelením od vtedajšieho Klubu kanoistiky – slalom TJ Slávia UK, pretože tento klub prestal financovať športovú prípravu mládeže. Od roku 2008 klub pracuje v priestoroch obecnej lodenice Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Práca s deťmi a mládežou je v súčasnosti hlavná náplň činnosti klubu.
Úspechy Klub pracuje v pomerne skromných podmienkach, nie je súčasťou systému výkonnostnej prípravy SZKDV. Zatiaľ najväčším úspechom klubu je tretie miesto v súťaži klubov v rokoch 2006-2007, tiež medailové umiestnenia na MSR žiakov a v Slovenskom pohári žiakov.