Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava

KDV Slávia UK funguje už dlho rokov v Karloveskej zátoke. Z radov študentov UK vzišlo veľa študentov, ktorí sa k vode vracajú po rokoch. Privádzajú k nej späť svoje deti a ďalších. Vďaka takejto nekonečnej sieti, sa v klube odchovalo a vyrastá aj veľa pretekárov a reprezentantov Slovenska. Z nich aktívne závodia Marcel Potočný, Kamil Kaniščák, Jerguš Baďura, Katarína Macová, a.i.

KONTAKT

Adresa Repašského 6, 841 02 Bratislava
Web www.kdv.rt.sk
E-mail vojtech.potocny@gmail.com
Telefón 0903174349
Vedenie klubu Predseda – doc. Vojtech Potočný, PhD.

TRÉNINGY

Hlavný tréner doc. Vojtech Potočný, PhD.
Tréneri Martin Potočný, Mária Potočná, Eva Jamrichová, Lucia Bojarová
Miesto tréningov na vode Dunaj v Bratislave, Areál Divoká voda Čunovo, základný výcvik v Karloveskej zátoke
Prípravka Vojtech Potočný – vojtech.potocny@gmail.com,
Mária Potočná – 0903 174 349

Rozpis tréningov: Pon.: 16.00-18.00, Str.: 16.00-18.00, Pia: 16.00-18.00, Ned.: 14.00-16.00

HISTÓRIA A ÚSPECHY

História Klub bol založený v roku 1991 popri fakulte FMFI UK, ako vysokoškolský klub. Zameriavame sa hlavne na rozvoj vodáctva a šírenie tohto športového odvetvia medzi mládežou. Venujeme sa hlavne vodnej turistike popritom však aj ďalším športom v prírode, ako je turistika, bežecké lyžovanie a mnohé ďalšie…
Úspechy Patrik Kraus – juniorský reprezentant SR v zjazde a šprinte
Oldo Kovář, Eva Jamrichová – reprezentanti SR v zjazde
Ciele do budúcnosti Budovať členskú základňu rozvíjať a motivovať k vodáctvu. Motivovať mladých ľudí k športu a popritom viesť žiakov. Organizovať a spolupodielať sa na organizovaní pretekov v slalome, zjazde a šprinte.