Nové Pravidlá kanoistiky na divokých vodách su dostupné v elektronickej verzii na podstránke zväz > pravidlá

Elektronická verzia Spravodaja 2012 je k dispozícii na podstránke zväz > spravodaj

Európska kanoistikcá asociácia zverejnila nomináciu medzinárodných rozhodcov na majstrovstvá Európy v roku 2012.

Oznamujeme Vám, že vzdelávanie pre trénerov II. stupňa, sa v termíne od 25. 2. – 26. 2. nebude otvárať pre nedostatočný počet záujemcov.

Riadne zasadnutie Valného zhromaždenia SZKDV sa uskutoční v sobotu 17. marca 2012 v Liptovskom Mikuláši.

Nominačné kritériá do reprezentačných družstiev v slalome pre rok 2012 sú dostupné na podstránke pretekári > nominačné kritériá

Dávame do pozornosti plánované otvorenie vzdelávacích kurzov pre trénerov II. a I. stupňa.

Slalomová komisia ICF rozhodla o zmene tohtoročného programu svetového pohára. Majstrovsvtvá Oceánie po namietaní federácií boli vyradené z programu a nebudú 1. kolom svetového pohára.

Na webstránke zväzu v sekcii súťažná komisia boli zverejnené návrhy smerníc pre rok 2012 a úprava prestupového poriadku.

Bratia Hochschornerovcami boli 21. decembra vyhlásení za slovenských športovcov roka 2011.