Oznámenie – Svetový pohár

Oznamujeme všetkým členom Slovenskej kanoistiky sekcie divokých vôd,
ktorí majú uhradené členské pre rok 2018, že vstup na podujatie prvého kola
Svetového pohára v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa koná v dňoch 21.- 24.6.2018 majú zdarma.
V pokladni podujatia, sa bude nachádzať zoznam členov s uhradeným členským príspevkom
a na základe nahlásenia mena, dostanú voľnú vstupenku na celé podujatie.

Tešíme sa na Vašu návštevu a podporu.
Organizačný výbor SP

15 Jun 2018Správy