Organizovanie vrcholných podujatí 2018-2021

Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

VYZÝVA

členov hnutia na nahlásenie záujmu na aktívnu účasť sa na organizácii vrcholných svetových podujatí v Čunove rokoch 2018 – 2021. V odpovedi uveďte prosím konkrétnu pozíciu, v ktorej by ste chceli a vedeli byť nápomocní.

Záujem žiadame nahlásiť mailom na jezikova@canoeslalom.sk do pondelka 23. októbra 2017 do 15.00 h.

SPOLOČNÝMI SILAMI POSUNIEME NÁŠ KRÁSNY OLYMPIJSKÝ ŠPORT ĎALEJ A NAPLNÍME HESLO ICF – ALWAYS MOVING FORWARD.

výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

15 Oct 2017Správy