Sme transparentní!

Slovenská kanositika rázne vykročila smerom k transparentnosti používania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

“Slovenská kanoistika má od 15. 5. 2017 sprístupnené transparetné účty, hlavný aj obidva sekčné – sekcie divokých vôd aj sekcie hladkých vôd. Tento krok považujem za vyslanie veľmi jasného signálu, akým smerom sa chce naše spoločné občianske združenie uberať – fair play nielen na vode, ale aj mimo nej,” povedal prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák.

Transparetné účty Slovenskej kanoistiky

(luc)

17 May 2017Správy