Zasadnutie výkonného výboru 11/2013

Jedenáste zasadnutie výkonného výboru SZKDV sa uskutoční 13. novembra v Bratislave.

11 Nov 2013Správy