Zasadnutie súťažnej komisie

Posezónne zasadnutie súťažnej komisie sa uskutoční 9. 11. 2013 v Liptovskom Mikuláši. Vyzývame kluby, organizátorov pretekov a trénerov o zaslanie svojich návrhov, pripomienok, postrehov alebo aj nápadov z pretekov v tejto sezóne, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť úroveň a kvalitu pretekov v nasledujúcom roku.

Pre zaslanie odpovede sa na nás môžete obrátiť do 7. 11. 2013 emailom predsedovi súťažnej komisie (izo@canoeslalom.sk) alebo generálnemu sekretárovi (sacha@canoeslalom.sk)

Plánovaný program:
Zhodnotenie sezóny 2013
Návrhy pre sezónu 2014
Kalendár 2014
Zabezpečenie pretekov 2014
Návrhy pre pravidlá 2014
Návrhy pre smernice 2014
Organizácia súťaží 2014
(požiadavka od športového riaditeľa a trénerskej rady)
Ostatné

30 Oct 2013Správy